Szacowanie szkód powstałych na skutek suszy w 2019 roku

  • Drukuj

Zgodnie z V Raportem Monitoringu Suszy prowadzonym przez IUNG Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dostępnym na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/ który ukazał się w dniu 02.07.2019 r., na terenie gminy Staroźreby szacowaniu podlegać mogą uprawy: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, roślin strączkowych,

Z uwagi na krótki termin szacowania szkód - zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku, można dokonać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019r. (piątek)

Do wniosku należy załączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Wniosek do pobrania bezpośrednio z niniejszej informacji, Urzędzie Gminy w Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, pokój nr 11 lub ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
https://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/38140,Zarzadzenie-nr-97-Wojewody-Mazowieckiego-z-dnia-23-kwietnia-2019-r-w-sprawie-pow.html?sid=8496f69f32676dfee6010ce1f1b99489

Staroźreby 02.07.2019 r.

WÓJT
/-/ Kamil Groszewski