Doszacowanie szkód w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka

  • Drukuj

W oparciu o monitoring suszy prowadzony przez IUNG – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresie raportowania od 21 lipca do 20 września 2018 rok, susza wystąpiła w uprawach ziemniaka oraz buraka cukrowego .

Informujmy rolników, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód suszowych w czerwcu i lipcu 2018r, o złożenie (w przypadku wystąpienia szkód suszowych) podania do Komisji suszowej w Staroźrebach o doszacowanie szkód w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka w podaniu należy podać rodzaj uprawy, powierzchnię która obecnie znajduje się na polu – w terminie do dnia 04.10.2018r.

Rolnicy, którzy nie składali dotychczas wniosków o oszacowanie szkód, a mają nieoszacowane uszkodzone przez suszę w/w uprawy winni złożyć wniosek o oszacowanie szkód suszowych wraz z załącznikami tj. wykazem działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz w przypadku posiadania zwierząt - kopie zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt IRZ.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej: www.mazowieckie.pl – lub w Urzędzie Gminy Staroźreby,

Wzór podania o doszacowanie strat w Urzędzie Gminy w Staroźrebach pokój nr 11

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 242663093 i 242663092