Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Odsłonięcie w Nowej Górze Pomnika Wolności Ku Czci Żołnierzy z Gminy Staroźreby

 

W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2018 roku w Nowej Górze odbyło się odsłonięcie Pomnika Wolności Ku Czci Żołnierzy z Gminy Staroźreby poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r. Monument ten jest oznaką naszej czci wszystkim bohaterom, którzy walcząc poświęcili swoje życie, by wyzwolić Nową Górę oraz ponieśli śmierć w walkach I Wojny Światowej stając w obronie kraju i narodu polskiego. Pomnik ten to skromny symbol naszej wdzięczności, szacunku i hołdu dla tych, którzy oddali swoje życie i przelali swoją krew, aby następne pokolenia żyły w wolnej i niezależnej Polsce.

Wydarzenie te poprzedziła uroczysta msza święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii w Nowej Górze ks. Wiesława Leszczyńskiego oraz Proboszcza Parafii Staroźreby ks. Bogusława Sabata, z oprawą muzyczną Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach.

W uroczystości brali udział: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu - Lech Dąbrowski, Radny Powiatowy - Tomasz Duda, Wójt Gminy Staroźreby - Józef Stradomski, Wójt Gminy Radzanowo – Sylwester Ziemkiewicz, Kierownik Posterunku Policji w Staroźrebach – Jacek Obałkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Skierski wraz z Radnymi Gminy Staroźreby, Członkowie Komitetu Odbudowy Pomnika, Sekretarz Gminy – Honorata Nagórka, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UG Staroźreby, Marek Ciećwierz - Komendant Gminny Związku OSP RP wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu Gminy Staroźreby, Przedstawiciele Koła Łowieckiego „Koliber”, poczty sztandarowe szkół, sołtysi Gminy Staroźreby oraz mieszkańcy Gminy Staroźreby.

Po zakończonej mszy św. we wspólnym marszu, wszyscy zebrani przeszli na plac pod pomnik. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, Wójt Gminy Staroźreby Pan Józef Stradomski, w swoim przemówieniu przywitał przybyłych gości.

Następnie Pan Leszek Jędrzejczak – Przewodniczący Komitetu przedstawił historię Pomnika Wolności. Głos zabrali również: Pan Poseł, Pan Marszałek i Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Wójt Gminy Staroźreby, Przewodniczący RG Staroźreby, Przewodniczący i V-ce Przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Nowej Górze. W dalszej części uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Teodorki” z Nowej Góry, a następnie wspólnie z Gminną Orkiestrą Dętą wszyscy zebrani odśpiewali „Rotę”.

W imieniu własnym i Komitetu pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom oraz biorącym udział w naszej uroczystości.

Wójt Gminy Staroźreby
/-/ Józef Stradomski

 

*** 

 treść przemówienia Wójta Gminy Staroźreby wypowiedziana w czasie uroczystości

 

PANIE POŚLE!PANIE MARSZAŁKU! PANIE STAROSTO! DRODZY GOŚCIE! SZANOWNI PAŃSTWO!

Zebraliśmy się dzisiaj, aby dokonać odsłonięcia pomnika upamiętniającego bohaterstwo mieszkańców Naszej Gminy, którzy oddali życie za wolną Polskę. Poprzedni obelisk został zbeszczeszczony i zniszczony w czasie II Wojny Światowej.

Dlatego też decyzją Rady Gminy postanowiliśmy wznieść nowy monument, który zrekompensuje mieszkańcom straty moralne i nada nowe znaczenie, jako symbol narodowych wartości naszych czasów.

SZANOWNI PAŃSTWO – wszyscy musimy wiedzieć, że pomniki są znakami czasu i historii narodu.
Pomnik, który dzisiaj odsłaniamy pokazuje Nasz szacunek i wdzięczność dla tych bohaterów, którzy oddali to co mieli najcenniejszego – swoje życie, po to, abyśmy My mogli żyć i pracować w wolnej Polsce.

Ten monument jest „ołtarzem przeszłości „ , który symbolizuje siłę serc, tych wszystkich osób, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a miłość do Ojczyzny stawiali ponad własne życie.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, ze względu na setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego też pewnie częściej zastanawiamy się nad przemijaniem i bardziej doceniamy wartości patriotyczne.

Kulminacyjnym momentem prowadzącym do odzyskania przez Polskę Niepodłegłości był wybuch I Wojny Światowej.

Dzięki ogromnej determinacji, woli walki i wiary w zwycięstwo, między innymi naszych lokalnych bohaterów, których nazwiska wyryte są na tym monumencie – na karty historii powróciła suwerenna i wolna Rzeczpospolita Polska.

SZANOWNI PAŃSTWO! Jesteśmy tu po to, aby oddać cześć wszystkim bohaterom, tym znanym z imienia i nazwiska oraz tym nieznanym, którzy poświęcili swoje życie za wyzwolenie Nowej Góry.

Zauważmy, Drodzy Państwo, że w ówczesnych czasach nie było takich przekazów medialnych, jak radio czy telewizja, a jednak odezwa „ DO BRACI WŁOŚCIAN ” trafiła do wszystkich polskich wsi i dlatego Ci, których 37 nazwisk wyrytych jest na płytach pomnika i wiele innych bezimiennych osób, bez zastanowienia i namysłu walczyli o wartości narodowe.
SZANOWNI PAŃSTWO! Wiemy, że wolnośc nigdy nie jest dana raz na zawsze, aby ją utrzymać musimy o nią bezustannie zabiegać nawet w czasach pokoju.
Ocalić od zapomnienia! To ważne zadanie całego społeczeństwa.

Dobrym zwyczajem stało się stawianie kamiennych pomników, które mają spełniać właśnie to zadanie – przypominać nam ważne wydarzenia i ludzi związanych z tymi wydarzeniami.
Jednakże musimy cały czas uświadamiać młodym pokoleniom, że pomnik to tylko martwy kamień i nigdy w pełni nie spełni swojego zadania, jeśli nie będzie stała za nim ludzka pamięć.
Dlatego też prawdziwe pomniki Kochani, musimy stawiać w naszych sercach i umysłach.

Naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać- musimy także przekazywać naszą wiedzę i wartości patriotyczne, dzieciom i wnukom, stawiając w Ich młodych umysłach, takie właśnie pomniki na przyszłość.

Dzisiaj , DRODZY PAŃSTWO – rodzi się w Nas refleksja. Czy potrafimy dobrze wykorzystać tę wolność, wywalczoną przez naszych przodków? Czy umiemy się z niej cieszyć? Oraz czy pielęgnujemy Ją tak, jak należy?

Jeśli jest prawdą, że pomniki mają swoją mowę, to ten będzie mówić:
„Przechodniu powiedz wszystkim, że do ostatniej chwili Staliśmy na straży – wierni Polsce i Jej Wolności”.

Monument, który za chwilę odsłonimy stanowi jeden z epizodów walki o niepodległość.

Wszystkie osoby, których nazwiska wyryto na pomniku, złożyły na ołtarzu Ojczyzny najwyższą ofiarę – życie, w imię nieprzemijającej zasady moralnej.
„SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO” „DOBRO RZECZPOSPOLITEJ NAJWYŻSZYM PRAWEM”.

SZANOWNI PAŃSTWO! NASZ POMNIK WOLNOŚCI KU CZCI ŻOŁNIERZY Z TERENU GMINY STAROŹREBY – poległych w wojnie Polsko-Bolszewickiej w 1920 roku – wykonany jest z poszanowaniem rozwiązań pomnika z 1938 roku oraz z wprowadzeniem nowych elementów architektonicznych, stanowiących uzupełnienie po zniszczonym pomniku.

Krzyż będący zwieńczeniem monumentu jest symbolem Polskiej tradycji pochówków naszych bohaterów, natomiast osadzony na postumencie orzeł to znak i Godło Rzeczpospolitej Polskiej.
SZANOWNI ZEBRANI! Mam nadzieję, że będzie to miejsce zadumy i przemyślenia nad zlożoną i tragiczną historią naszej Ojczyzny.

Myślę, że ten skromny symbol hołdu i oddania, będzie miejscem refleksji nad znaczeniem takich wartości, jak patriotyzm i poświęcenie dla przeszłych i przyszłych pokoleń Polaków.

***

rys historii pomnika 

W okresie międzywojennym zrodził się pomysł uczczenia pomnikiem, poległych żołnierzy podczas I Wojny Światowej i wojny polsko – bolszewickiej. Prezydent RP wydał zgodę dopiero w 1937 roku. Do budowy pomnika powołano Komitet Budowy Pomnika, w skład którego weszli Stefan Popkowski – dziedzic Góry, ks. Abdon Trąbczyński – proboszcz parafii Góra oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich. Pomnik postawiono na gruntach S. Popkowskiego, na rogu dróg do Płocka i Zdziara. Pomnik był zbudowany z kamieni w formie kopca. Na górze był zwieńczony krzyżem. Na jednej ze ścian pomnika była umieszczona tablica z nazwiskami poległych żołnierzy z gminy Staroźreby w wyżej wymienionych wojnach. Z ówczesnych władz na odsłonięciu pomnika był obecny i przemawiał V-ce Starosta Okoński. Podczas II Wojny Światowej Niemcy zajęli Górę już 9 września1939 roku. Na początku października okupanci wysadzili pomnik. Podczas wysadzenia pomnika tablica wyleciała w powietrze i niezauważona przez żołnierzy niemieckich upadła na pole. Tam została znaleziona i chłopi ze wsi Góra przenieśli ją prawdopodobnie na cmentarz w Górze. Została tam schowana w nieznanym miejscu. Wydarzenie to było przekazywane przez kilku starszych mieszkańców Góry, jednak nie zostało potwierdzone przez odnalezienie tablicy oraz też nie wiadomo, kto z całą pewnością przenosił i ukrył tablicę.

29 kwietnia 2015r na Sesji Rady Gminy w Staroźrebach złożyłem wniosek o odbudowę przedwojennego pomnika. Rada Gminy pozytywnie przychyliła się do tego wniosku. Z inicjatywy Kazimierza Dłabiszewskiego 6 maja 2016r. został powołany Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika. W skład Komitetu weszli Leszek Jędrzejczak – Przewodniczący, Kazimierz Dłabiszewski – V-ce Przewodniczący, Marek Pokorski - Sekretarz, Elżbieta Pawłowska – Skarbnik, Józef Stradomski, Mirosław Pomoryn, Marek Śmigielski, Monika Ziółkowska, Dariusz Kocięcki, Wojciech Wachol, Mirosław Wojciechowski, Marek Zaborowski.

Komitet zdecydował, aby pomnik został odbudowany w tym samym miejscu, w którym stał pomnik przedwojenny. Gdy składana był wniosek o odbudowę pomnika nie posiadaliśmy fotografii pomnika. Jednak na jesieni 2015r. podczas rozmowy ks. Wiesława Leszczyńskiego z Kazimierzem Dłabiszewskim takie zdjęcie odnalazło się wśród fotografii na plebani w Górze. Komitet zdecydował więc, by wzorując się na fotografii, odbudowany pomnik był jak najwierniejszą kopią pomnika przedwojennego. Miejsce postawienia pomnika właśnie w Górze nie jest przypadkowe. Podczas I Wojny Światowej w Górze odbyła się bitwa stoczona pomiędzy Rosją a Prusami, w której zginęło około 300 żołnierzy. Dla nas Polaków ważniejsza jest jednak bitwa podczas wojny polsko – bolszewickiej stoczona w Górze z 17 na 18 sierpnia 1920r. Bolszewicy pojawili się i zajęli Górę po raz pierwszy już 13 sierpnia, ale walki o Górę i wokół Góry trwały do 18 sierpnia. Podczas tych walk zginęło 100 Bolszewików i tylko 4 Polaków, których nazwiska są umieszczone na tablicy odbudowanego pomnika.

Podczas najzacieklejszej walki w nocy z 17 na 18 sierpnia zginęło 40 Bolszewików i 3 żołnierzy polskich. Polacy zostali wywiezieni z pola bitwy i zostali pochowani, dwóch na cmentarzu w Daniszewie, a jeden w Bulkowie. Czwarty z Polaków, który zginął 16 sierpnia został pochowany w ogrodzie przed domem dziedzica w Goszczynie. Z całą pewnością nie znamy wszystkich nazwisk poległych w obydwu wojnach z gminy Staroźreby, ale i po tych nazwiskach uwidocznionych na tablicy widać wyraźnie duży udział mieszkańców naszej gminy w wojnie polsko – bolszewickiej, a szczególnie duży udział stanu chłopskiego. Chcę powiedzieć, ze bardzo dużo chłopów poszło na ochotnika na wojnę w odpowiedzi na odezwę „Do Braci Włościan”, napisaną 30 lipca przez Premiera Wincentego Witosa, który został powołany na Premiera Rządu Polskiego 24 lipca 1920r., gdy wojska bolszewickie były już niedaleko Warszawy. Na początku sierpnia sytuacja była już taka, że wszyscy dyplomaci zagraniczni w panice opuścili Warszawę. W stolicy pozostali tylko Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Archille Ratti, późniejszy papież Pius XI. 12 sierpnia 1920r. Józef Piłsudski złożył dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza na ręce Wincentego Witosa, który utajnił tą dymisję. Mimo braku takich środków przekazu jak w dzisiejszych czasach odezwa „Do Braci Włościan” szybko trafiła na polskie wsie, głównie za zasługą kościoła. Proboszczowie we wszystkich parafiach na mszach odczytywali odezwę polskiego premiera, by bronili polskiej ziemi przed Bolszewikami. Spośród 37 nazwisk wypisanych na tablicy pomnika poległych w obydwu wojnach, tylko jeden poległy jest pochowany na cmentarzu w Górze. Jest to Rajmund Goszczyński pochodzący z Orszymowic, który w 1919r. jako ochotnik poszedł na wojnę. Już od wiosny 1919r. trwały walki na granicy wschodniej z bolszewikami. Rajmund Goszczyński trafił do brygady „Polesie”. Brygada ta stoczyła bitwę pod Berezowką, w której zginął Rajmund Goszczyński. Brygada ta w 1920r. została przekształcona w 5 armię „Polesie”, której dowódcą został gen. Władysław Sikorski. Armia ta zabezpieczyła tyły podczas bitwy pod Radzyminem od granicy pruskiej przez Pułtusk, Nasielsk, Płońsk. Rejon, gdzie leży Góra, broniła brygada pod dowództwem gen. Kosteckiego. W bitwie o Górę brały udział dwa pułki tej brygady. IV Pułk Ułanów pod dowództwem rotmistrza Wacława Zdziarskiego oraz 211 pułk ułanów nadniemeńskich pod dowództwem Majora Władysława Dąbrowskiego i rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. Rajmund Goszczyński poległy pod Berezowką służył właśnie w IV pułku ułanów. Przedwojenny pomnik tym różnił się od obecnego, że była na nim jedna tablica z nazwiskami poległych naszych mieszkańców gminy podczas I Wojny Światowej i wojny polsko – bolszewickiej. Nazwiska były wymienione kolejno, a przy nazwisku był dopisek, w jakiej wojnie ta osoba poległa. Na obecnym pomniku jak widać są dwie tablice. Na pierwszej są umieszczone nazwiska poległych mieszkańców naszej gminy podczas wojny polsko – bolszewickiej oraz nazwiska czterech żołnierzy polskich poległych podczas bitwy o Górę. Na drugiej tablicy są umieszczone nazwiska poległych mieszkańców gminy podczas I Wojny Światowej. Stojąc przed odbudowanym pomnikiem chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania pomnika. Chcę podziękować Komitetowi Odbudowy Pomnika oraz Wójtowi Gminy Staroźreby i pracownikom Urzędu Gminy za wkład pracy jaki został włożony by ten pomnik powstał i żebyśmy dziś przed nim mogli się spotkać by go poświecić i odsłonić. Szczególne podziękowania składam wszystkim ofiarodawcom na rzecz odbudowy pomnika, a w szczególności Kołu Łowieckiemu „Koliber” w Warszawie. Dziękuję też Firmie Ogólnobudowlanej Pana Dariusza Oporskiego za odbudowany pomnik. Mam nadzieję, że odbudowany pomnik będzie przypominał nam o poległych i o tych, którzy przeżyli walcząc o Polskę w I Wojnie Światowej i wojnie polsko – bolszewickiej. Pomnik ten będzie przypominał nam o patriotyzmie, będzie spajał miejscowe społeczeństwo i pozytywnie wpływał na postawę obywatelską.

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny