Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Dyżur - odpady - maj

13 maja 2019 - w pokoju nr 12 (świetlica Urzędu Gminy) w godz. 9.00-13.00

Więcej…

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl lub TUTAJ.

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Przegląd inwestycji realizowanych w Gminie Staroźreby w latach 2014 - 2018

 

W latach 2014 – 2018 Gmina Staroźreby realizowała 30 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 23 584 459,39 zł. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 14 925 737,48 zł, natomiast środki własne to 8 658 721,91 zł.

1. Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędku

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

wartość projektu: 46 927,25 zł

wartość dofinansowania: 18 694,60 zł

realizacja: 2014 r.

2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

wartość projektu: 29 979,18 zł

wartość dofinansowania: 19 498,00 zł

realizacja: 2014 r.

3. Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

wartość projektu: 160 000,00 zł

wartość dofinansowania: 100 604,00 zł

realizacja: 2014 r.

4. Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

wartość projektu: 1 303 440,84 zł

wartość dofinansowania: 1 020 506,84 zł

realizacja: 2014 r.

5. Odnowa centrum miejscowości Staroźreby

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi

wartość projektu: 694 193,07 zł

wartość dofinansowania: 222 306,00 zł

realizacja: 2014 r.

6. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz – Dłużniewo – Dłużniewo Duże – Goszczyno Górne na terenie Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany w ramach programu p. n. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011 - 2014

wartość projektu: 2 228 764,92 zł

wartość dofinansowania: 1 114 382,00 zł

realizacja: 2014 r.

7. Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby – Zdziar Mały – Zdziar Wielki na terenie Gminy Staroźreby

Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

wartość projektu: 261 744,00 zł

wartość dofinansowania: 115 000,00 zł

realizacja: 2014 r.

8. Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby – Sędek na terenie Gminy Staroźreby

Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

wartość projektu: 118 000,00 zł

wartość dofinansowania: 59 000,00 zł

realizacja: 2014 r.

9. Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego uterenowionego dla OSP w Staroźrebach

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wartość projektu: 120 744,00 zł

wartość dofinansowania: 30 180,00 zł

realizacja: 2014 r.

10. Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

wartość projektu: 191 004,08 zł

wartość dofinansowania: 109 139,00 zł

realizacja: 2015 r.

11. Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

wartość projektu: 127 675,62 zł

wartość dofinansowania: 67 121,00 zł

realizacja: 2015 r.

12. Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Staroźreby ulice od ul. Płockiej do ul. Chopina (ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, Północna), kolektor kryty, rów odkryty, chodnik oraz droga od km 0+000 do km 1+267,2

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

wartość projektu: 2 946 759,60 zł

wartość dofinansowania: 2 047 000,00 zł

realizacja: 2015 r.

13. Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla OSP w Staroźrebach

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania: zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków.

wartość projektu: 50 614,20 zł

wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

realizacja: 2015 r.

14. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

wartość projektu: 275 424,81 zł

wartość dofinansowania: 91 212,40 zł

realizacja: 2015 r.

15. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla OSP w Nowej Górze

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania: zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków.

wartość projektu: 178 596,00 zł

wartość dofinansowania: 44 100,00 zł

realizacja: 2016 r.

16. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

wartość projektu: 640 952,39 zł

wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

realizacja: 2016 r.

17. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Smardzewo i Mikołajewo na terenie Gminy Staroźreby

wartość projektu: 139 014,00 zł

realizacja: 2016 r.

18. Przebudowa ulicy Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby

wartość projektu: 437 060,44 zł

realizacja: 2017 r.

19. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy na terenie Gminy Staroźreby

Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

wartość projektu: 316 472,44 zł

wartość dofinansowanie: 136 000,00 zł

realizacja: 2017 r.

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek

wartość projektu: 374 194,47 zł

wartość dofinansowania: 88 142,66 zł

realizacja: 2017 r.

21. Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy

Dotacja ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

wartość zadania: 354 110,12 zł

wartość dofinansowanie: 262 929,12 zł

realizacja: 2017 r.

22. Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Przeciszewo Wieś Gmina Staroźreby

Dotacja ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

wartość projektu: 91 615,98 zł

wartość dofinansowanie: 90 000,00 zł

realizacja: 2017 r.

23. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

wartość projektu: 560 000,00 zł

wartość dofinansowania: 324 982,16 zł

realizacja: 2017 r.

24. Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

wartość projektu: 410 000,00 zł

wartość dofinansowania: 194 347,86 zł

realizacja: 2017 r.

25. Zakup umundurowania strażackiego dla strażaków ochotników z Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany przez Powiat Płocki w ramach programu zakupu sprzętu strażackiego i umundurowania

wartość projektu: 32 143,02 zł

wartość dofinansowania: 24 929,84 zł

realizacja: 2017 r. – 2018 r.

26. Budowa drogi gminnej relacji Smardzewo – Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, edycja na 2018 rok.

wartość projektu: 2 348 418,96 zł

wartość dofinansowanie: 1 174 209,00 zł

realizacja: 2018 r.

27. Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby

Projekt dofinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

wartość projektu: 35 779,47 zł

wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

realizacja: 2018 r.

28. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Staroźrebach

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

wartość zadania: 759 033,00 zł

wartość dofinansowanie: 534 033,00 zł

realizacja: 2018 r.

29. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

wartość projektu: 78 210,00 zł,

dofinansowanie 77 420,00 zł,

realizacja: 2018 r.

30. Przebudowa ulic na terenie Gminy Staroźreby

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

wartość projektu: 8 273 587,53 zł

wartość dofinansowanie: 6 600 000,00 PLN

realizacja: 2018 r.

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny