Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Dyżur - odpady - maj

13 maja 2019 - w pokoju nr 12 (świetlica Urzędu Gminy) w godz. 9.00-13.00

Więcej…

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl lub TUTAJ.

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Staroźeby informuje

W związku z długotrwałym brakiem opadów i nasilającą się suszą nastąpił znaczny wzrost poboru wody. Na skutek tego mogą występować nieprzewidziane przerwy w dostawie wody do odbiorców ze względu na techniczne możliwości urządzeń na Stacjach Uzdatniania Wody.

W związku z powyższym prosimy o wykorzystywanie zasobów wody w szczególności do celów bytowych dla ludzi i zwierząt.

Pobierania wody z hydrantów do opryskiwaczy, podlewania upraw polowych, ogrodów itp. może spowodować zakłócenia w dostawie wody np. w razie wystąpienia pożaru. W związku z powyższym podjęte zostaną radykalne działania mające na celu ograniczenie i zmniejszenie negatywnego zjawiska. Najczęściej dotyczy to rolników korzystających z poboru wody z hydrantów i wykonujących opryski na własnych uprawach, którzy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą takie postępowanie ponieważ istnieje możliwość skażenia całego wodociągu co może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( t.j. Dz. U. 2018 r. 1152 z póź. zm.) za nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych grożą wysokie kary grzywny:

1. Art. 28.1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. Karze określonej w ust.1 podlega także ten kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

z up. Wójta Gminy
/-/ Honorata Nagórka

Sekretarz Urzędu Gminy

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny