Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  • Drukuj

 

W piątek 17 listopada 2017, w auli Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą rozpoczęło odśpiewanie, przez Kameralny Chór Akademicki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej oraz hymnu akademickiego „Gaude Mater”. Rok akademicki został oficjalnie otwarty przez Piotra Zgorzelskiego inicjatora powstania Uniwersytetu.

Celem powołania UTW jest umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy i umiejętności osobom powyżej 50- tego roku życia a także zaspokojenie potrzeb w zakresie samokształcenia i zagospodarowania wolnego czasu. UTW to również doskonała okazja do środowiskowej i międzypokoleniowej integracji.

Uroczystości zakończyły się oficjalnym rozdaniem indeksów oraz legitymacji, studentom Gminy Staroźreby obecnego roku akademickiego, którego dokonali: Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Zgorzelski, Rektor UTW Pan Wiesław Żmuda, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Pan Tomasz Kominek oraz Wójt Gminy Staroźreby Pan Józef Stradomski i Sekretarz Gminy Pani Honorata Nagórka.