Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl lub TUTAJ.

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Gimnazjum w Nowej Górze

Kontakt

Gimnazjum w Nowej Górze

Nowa Góra, ul. Szkolna 6, 09-440 Staroźreby

tel. 24 261 84 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Maria Bożykowska

http://www.gim-nowagora.szkolnastrona.pl

 

Opis szkoły

Gimnazjum realizuje swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze zgodnie z decyzjami władz oświatowych, znalazło już swoje stałe miejsce w społeczności lokalnej oraz wciąż buduje swoją tożsamość i tradycję. Tradycja ta i tożsamość związane są z wartościami takimi jak patriotyzm w wymiarze ogólnonarodowym i lokalnym, wiara katolicka, kultura narodowa i ludowa, miejscowe zwyczaje i tradycje. Budowana jest ona poprzez systematyczny udział szkoły w życiu społecznym rejonu szkoły. Na stałe w jego krajobrazie zadomowiły się: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, uroczyste akademie z okazji Święta Niepodległości oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także Jasełka Bożonarodzeniowe i Misteria Wielkanocne, upamiętniane są rocznice wybuchu II wojny światowej i inne ważne dla Ojczyzny i regionu wydarzenia.

Kształtowana jest postawa i aktywność obywatelska uczniów polegająca m. in. na systematycznej współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie uświadamiania im rangi demokracji i samorządności w życiu społeczeństwa, udziału w wyborach do różnego szczebla władz (młodzieżowe wybory). Tradycję szkoły kształtują także zadomowione w niej na stałe harcerstwo (ZHP), szkolne Koło Teatralne „Idę”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, PCK, LOP, PTTK, zespół instrumentalno-wokalny, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swojej aktywności społecznej, pasji i uzdolnień artystycznych i sportowych.

Zlokalizowane jest w centrum wsi, przy trasie krajowej Nr 10, w sąsiedztwie Kościoła i Ośrodka Zdrowia. Lokalizacja na terenie wiejskim, w otoczeniu rolniczym bez rozwiniętej infrastruktury przemysłowej determinuje przekrój społeczny uczniów naszej szkoły. Większość z nich pochodzi z rodzin chłopskich, nieliczni z rodzin robotniczych lub mieszanych, znikoma ilość wywodzi się z rodzin inteligenckich. Położenie w takim środowisku decyduje o specyficznej atmosferze szkoły, w której nie ma anonimowości, gdzie każdy uczeń może być traktowany indywidualnie i podmiotowo.

Realizację celów statutowych szkoły i jej misji gwarantują wysoko kwalifikowani nauczyciele.

Szkoła „dzieli” jeden budynek ze Szkołą Podstawową w Nowej Górze. W 2005 roku oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną, W 2009 roku baza sportowa szkół została uzupełniona o dwa boiska wielofunkcyjne sztucznej nawierzchni wybudowane w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Gimnazjum ma do dyspozycji 5 izb lekcyjnych, w tym pracownię komputerową z tablicą interaktywną wyposażoną w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”, ICIM wyposażone przez MEN w ramach programu „INTERNEETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH”. Aktualnie trwa proces uzupełniania udoskonalania bazy dydaktyczno wychowawczej szkoły.

Uczniowie pochodzą ze środowiska wiejskiego. Szkoła gwarantuje im podmiotowe traktowanie oraz wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej. Oprócz nauki skierowana jest do nich bogata oferta zajęć dodatkowych – kół przedmiotowych, artystycznych, sportowych, harcerstwo i inne. W roku szkolnym 2011/12 realizowano tu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zagrajmy o Sukces”, a w latach 2011/2012/2013 „Uczeń na miarę jutra”. Od roku 2011/2012 uczestniczy również w projekcie Szkoła Ucząca Się.

Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwijania samorządności pod kierunkiem nauczyciela, wybieranego przez nich samych na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Dla respektowania praw uczniów w szkole powołano funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Osobą pełniącą ją jest nauczyciel również wybierany przez ogół uczniów, co gwarantuje wybór nauczyciela cieszącego się dużym szacunkiem i zaufaniem uczniów.

Sukcesy uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach

Szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez udział w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

Rok 2012/2013

1. II miejsce dla Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Gimnazjum w Nowej Górze w konkursie na „Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2011/2012 – Płock, 29 listopada 2012r.

2. Dyplom dla Justyny Goszczyńskiej za udział w konkursie na „Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2011/2012 – Płock, 29 listopada 2012r.

3. II miejsce dla Justyny Wasilew za udział w konkursie „Ptaki Lasu” – Płock, 5 grudnia 2012r.

4. III miejsce dla Patrycji Kudła za udział w konkursie „Ptaki Lasu” – Płock, 5 grudnia 2012r.

5. III miejsce dla Karoliny Padzik za udział w konkursie „Ptaki Lasu” – Płock, 5 grudnia 2012r.

6. III miejsce dla Natalii Zaborowskiej za udział w konkursie „Ptaki Lasu” – Płock, 5 grudnia 2012r.

7. III miejsce dla Sylwii Dłużniewskiej za udział w konkursie „Ptaki Lasu” – Płock, 5 grudnia 2012r.

8. I nagroda dla Weroniki Kosek w konkursie plastycznym na „Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” - Płock, 11 grudnia 2012r.

9. I miejsce dla Adama Dziergowskiego w eliminacjach gminnych w grupie szkół gimnazjalnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Staroźreby, 15 luty 2013r.

10. II miejsce dla Bartosza Rajewskiego w eliminacjach gminnych w grupie szkół gimnazjalnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Staroźreby, 15 luty 2013r.

11. Dla Adama Dziergowskiego w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Płock, 18 marca 2013r.

12. II nagroda dla Karoliny Lemanowicz w kategorii 13-16 lat w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielkanocne” – Płock, 19 marca 2013r.

13. I miejsce dla Aleksandry Ziemińskiej w Powiatowym Konkursie Plastyczno – Fotograficznym „Zwierzęta Małe i Duże” - Bodzanów, 27 marca 2013r.

14. III miejsce dla Gimnazjum w Nowej Górze w Turnieju Piłki Nożnej w Zespole szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku o Puchar Starosty Płockiego - Płock, 17 kwietnia 2013r.

15. Wyróżnienie dla Klaudii Szcześnikiewicz w VII Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Wszechświat nas otacza” – Sierpc, 10 maja 2013r.

16. Wyróżnienie dla Pauli Adamskiej w VII Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Wszechświat nas otacza” – Sierpc, 10 maja 2013r.

17. III miejsce dla Aleksandry Ziemińskiej w XXXVI Edycji konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel” – Płock, 28 maja 2013r.

18. Wyróżnienie dla Olgi Myczko w XXXVI Edycji konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel” – Płock, 28 maja 2013r.

19. Wyróżnienie dla Natalii Lezińskiej w XXXVI Edycji konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel” – Płock, 28 maja 2013r.

20. I miejsce dla Natalii Lezińskiej w eliminacjach powiatowych – grupa III w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: ”Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” Płock, 5 czerwca 2013r.

21. III miejsce dla Natalii Lezińskiej w eliminacjach wojewódzkich XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: ”Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” – Warszawa, 3 czerwca 2013r.

 

 

Rok 2011/2012

1. I miejsce w II Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. św. Stanisława Kostki dla uczniów szkół gimnazjalnych w Płocku – Płock, 15-16 września 2011r

2. II miejsce dla Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Gimnazjum w Nowej Górze w konkursie na „Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2010/2011 – Płock, 29 września 2011r.

3. Dyplom dla Justyny Goszczyńskiej za udział w konkursie na „Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2010/2011 – Płock, 29 września 2011r.

4. Ocena dobra w konkursie na „Najlepiej Pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2010/2011 – Płock, 29 września 2011r.

5. Dyplom dla Gimnazjum w Nowej Górze w kategorii chłopców w I rundzie eliminacyjnej Coca-Cola Cup. - Staroźreby, 11 października 2011r.

6. I miejsce dla Katarzyny Pawłowskiej w Konkursie Plastycznym „Przyroda – Twój Przyjaciel” – Płock, 15 listopada 2011r.

7. III miejsce dla Weroniki Ciskiej w Konkursie Plastycznym „Przyroda – Twój Przyjaciel” – Płock, 15 listopada 2011r.

8. Za udział dla Gimnazjum w Nowej Górze w I Edycji Konkursu Literacko - Plastycznego „Z piórem i pędzlem bliżej Hiszpanii” Płock,1 grudnia 2011r.

9. I miejsce dla Sylwii Jeziak w I Edycji Konkursu Literacko - Plastycznego „Z piórem i pędzlem bliżej Hiszpanii” – Płock, 1 grudnia 2011r.

10. II miejsce dla Natalii Lezińskiej w I Edycji Konkursu Literacko - Plastycznego „Z piórem i pędzlem bliżej Hiszpanii” – Płock, 1 grudnia 2011r.

11. Nagroda I stopnia dla Sylwii Myczko w VIII edycji konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”- Płock, 7 grudnia 2011r.

12. Nagroda I stopnia dla Natalii Lezińskiej w VIII edycji konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”- Płock, 7 grudnia 2011r.

13. II miejsce dla Michała Gajewskiego w eliminacjach gminnych w grupie II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”- Staroźreby, 07 luty 2012r.

14. III miejsce dla Gracjana Zaborowskiego w eliminacjach gminnych w grupie II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Staroźreby, 07 luty 2012r.

15. Dyplom nagroda dla Paula Adamska z Gimnazjum w Nowej Górze w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielkanocne”– Płock, 28 marca 2012r.

16. Dyplom nagroda dla Joanna Bidas z Gimnazjum w Nowej Górze w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielkanocne”– Płock, 28 marca 2012r.

17. Dyplom dla Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze za udział w „Prezentacji twórczości artystyczno-muzycznej w Bielsku – Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”. - Bielsk, 29 marca 2012r.

Obwód szkoły

Do obwodu szkoły należą miejscowości:

Begno, Błażejewice, Brudzyno, Dłużniewo, Goszczyno, Grabina, Karwowo, Krawieczyn, Krzywanice, Marychnów, Nowa Góra, Nowa Wieś, Piączyn, Płonna, Przedbórz, Rogowo, Rostkowo, Strzeszewo, Trojany, Zdziar, Żochowo

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny